Thursday, January 27, 2011

POST MORTEM KEPUTUSAN PMR 2010 BAGI SEJARAH

POST MORTEM KEPUTUSAN PMR 2010 BAGI SEJARAH

1. Perbandingan keputusan Sejarah tahun 2010 dan tahun 2009 menunjukkan bahawa pencapaian Sejarah telah meningkat dari segi kualiti tetapi telah menurun dari segi kuantiti. (Sila rujuk jadual 1)


MATA
Tahun
Jum
A
B
C
D
E
PELAJARAN

Ambil
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
SEJARAH
2009
268
30
11
43
16
42
16
118
44
35
13

2010
291
37
13
41
14
47
16
127
44
39
13
                                                                        Jadual 1
 
1.1  Peningkatan dari segi kualiti
 Gred Purata Sejarah 2009  =  3.32
 Gred Purata Sejarah 2010  =  3.31
 Beza GP                             =  -0.01 (Kualiti meningkat)


1.2   Penurunan dari segi kuantiti
 Peratus lulus Sejarah 2009  =  86.9%
 Peratus lulus Sejarah 2010 =  86.6 %
             Beza Peratus                        = -0.3 %


 1. Pencapaian Target QNet PMR 2010 bagi Panitia Sejarah
Target Cemerlang Sejarah       =  48 orang
Tercapai                                   =  37 orang

Target Lulus Sejarah                =  100%
Tercapai                                    =  86.6 %


 1. Pelajar- Pelajar Yang Gagal PMR kerana gagal Sejarah: 
  BIL.
  NAMA
  BM
  BI
  MAT
  SC
  SEJ
  GEOG
  KH - KT
  KH - PK
  PI
  1
  YIP YEW HOONG
  D
  C
  D
  D
  E
  D
  D


  2
  ERMA FAZIRA BT AZLAN
  B
  C
  D
  D
  E
  D

  C
  C
  3
   TAN PEI JIANG
  D
  D
  B
  D
  E
  C
  D


  4
  SIA  ANN YEE
  D
  C
  B
  C
  E
  D

  D

  5
  TAI PHENG HONG
  D
  D
  C
  D
  E
  D

  C

  6
  MOHD AZAMUDIN B ARIFFIN
  B
  D
  T
  D
  E
  D
  T

  T
  7
  TAN XIAO FEN
  D
  D
  C
  D
  E
  D
  D

     
 2. 3.1      Sebab-Sebab Pelajar Gagal
  3.1.1  Pelajar kurang minat terhadap mata pelajaran Sejarah terutamanya bangsa Cina.
  3.1.2  Pelajar kurang usaha untuk membaca buku teks Sejarah menyebabkan mereka kurang pemahaman terhadap peristiwa Sejarah.
  3.1.3   Pelajar tidak berusaha untuk menghafal dan mengingati fakta Sejarah.           
  3.1.4 Banyak soalan peperiksaan berbentuk KBKK.
       4.  Pelajar-Pelajar Yang tidak dapat “Straight ‘A’s”  kerana Sejarah sahaja:
  1. Anthony John A/L Johnson (3I)
  4.1    Sebab-sebab tidak mendapat A:
  4.1.1        TOV berdasarkan peperiksaan akhir tahun Tingkatan 2 lemah.
  4.1.2      Mendapat gred  C dan D sahaja dalam ujian selaras, peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan walaupun guru telah berusaha memberi nasihat dan bimbingan.
  4.1.3        Kurang minat terhadap Sejarah 
  Keputusan Sejarah Mengikut Kelas bagi PMR 2010
  TING.
  BIL.
  A
  %
  B
  %

  CALON
  3I
  37
  21
  56.8
  11
  29.7
  3A
  38
  8
  21.1
  16
  42.1
  3J
  38
  7
  18.4
  12
  31.6
  3C
  38
  1
  2.6
  2
  5.3
  3R
  38
  0
  0
  0
  0
  3V
  35
  0
  0
  0
  0
  3B
  29
  0
  0
  0
  0
  3H
  24
  0
  0
  0
  0
  3K
  14
  0
  0
  0
  0
  JUM:
  291
  30
  12.7
  41
  14.1

   5.1   Kekuatan   (Huraikan)
          5.1.1   Latih tubi yang lebih banyak dan terancang.
          5.1.2   Kelas tambahan  diberi kepada pelajar  dari bulan Februari sehingga September
    5.1.3   Soalan peperiksaan percubaan negeri lain dan soalan peperiksaan PMR tahun
         lepas diberikan sebagai latihan tambahan.
    5.1.4   Kualiti pelajar baik dan bermotivasi.

  5.2     Kelemahan
             5.2.1  Penguasaan Bahasa Melayu sangat lemah dalam kalangan pelajar kelas hujung.
             5.2.2 Masalah ponteng kelas dan ponteng sekolah.
             5.2.3 Banyak soalan peperiksaan PMR berbentuk KBKK.

6. Strategi Untuk Meningkatkan Pencapaian
6.1 Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Julai.
6.2 Memberi latih tubi terancang berdasarkan tajuk-tajuk kecil.
6.3 Mengadakan kelas tambahan.
6.4 Memberi soalan peperiksaan percubaan PMR negeri lain dan soalan peperiksaan sebenar sebagai latih tubi tambahan.

No comments:

Post a Comment