Friday, March 11, 2011

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SEJARAH TAHUN 2011

ISU STRATEGIK
MATLAMAT STRATEGIK

1.      Prestasi   akademik peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap membanggakan.


1.      Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam
2.      Mengurangkan bilangan pelajar yang sangat  lemah dan gagal dalam peperiksaan SPM.

OBJEKTIF
1.      Meningkatkan pencapaian  pelajar dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam.
2.      Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah
3.      Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.
    4.   Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR
.
PERINGKAT BIDANG – PANITIA SEJARAH

KPI
Sasaran
(2010)
Strategi
(C/TOWS matriks)
Pelan Taktikal
Bilangan pelajar
Mendapat
gred A  
dalam PMR
meningkat

100% lulus
  
Bilangan A
=48 orang

Strategi A
PT 1, PT 2, PT3

Bilangan 
Peratus kegagalan
dalam PMR berkurangan.Menurun 
kepada 10%

Strategi B
PT 4, PT 5, PT 6
Bilangan pelajar
Mendapat
gred A
dalam SPM
meningkat

77.0 % lulus
  
Bilangan A
=45 orang

Strategi A
PT 1, PT 2, PT3


Bilangan 
Peratus kegagalan
dalam SPM berkurangan.Menurun 
kepada 10%

Strategi B
PT 4, PT 5, PT 6
     
                                PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011


ISU STRATEGIK
MATLAMAT STRATEGIK
  • Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap membanggakan.
  • Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam..

OBJEKTIF

  1. Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya 5% bagi setiap kali dalam peperiksaan dalaman dan awam.
  2. Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.
      3 .  Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR
 4.    Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah

PERINGKAT BIDANG – PANITIA  SEJARAHKPI


Sasaran
(2007-2011)
Strategi
(C/TOWS matriks)
Pelan Taktikal
TOV
Thn.
Thn.
Thn.
Thn.
Thn

2011
2012
2013
2014
2015
% A PMR
16%
16%
17%
18%
19%
20%
 Strategi A

Strategi B
PT 1, PT 2, PT3

PT 4, PT 5, PT 6
% Lulus PMR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%A+ ,A &A- SPM

16%
16%
17%
18%
19%
20%
% Lulus SPM
77%
77%
78%
79%
80%
81%
          

 
             Strategi

             A       :   Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar

             B        :  Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPMPELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011
       Strategi
             A       :   Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar
             B        :  Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPM
Bil
Pelan Taktikal (PT)
Tanggungjawab
Tempoh
Kos/Sumber
KPI
Output/
Hasil
Pelan Kontigensi
Catatan/
Status
Strategi A

 1.

Program Kerja rumah
 Terancang dan penggunaan modul

Semua guru mata pelajaran Sejarah
Tkn 1 hingga Tkn 5

Mengikut
kesesuaian
masa pelajar
(sepanjang tahun)

RM 300.00

1. Bilangan kali                      pelaksanaan  program

2.  Peratus pelajar menguasai konsep sejarah dan peristiwa sejarah meningkat

1. Satu set soalan selepas setiap sub tajuk

2. Modul latihan Sejarah

3. Pelajar dapat meningkatkan prestasi akademik.


Latihan topikal daripada buku teks.


2.

Program Kelas Tambahan

Pn Kok Ah Cheng
Cik Nor Azizi                  
En Ghafar
En Chua Kai Huat


Mac hingga Oktober

Tiada

1. Bilangan kali                      pelaksanaan  program

2.  Pelajar lulus dalam  PMR meningkat kepada 100% dan SPM kepada 77.0%


1. Dua kali sebulanKelas tambahan pada hari Sabtu dan cuti sekolah3
Lawatan Ke Muzium Melaka
Ketua Panitia
Guru matapelajaran
April
Tambang bas
RM 300.00

Tiket Masuk
RM 160.00
Pelajar Tingkatan 3
(80 orang pelajar tkn 3I, 3A & 3J)
Minat pelajar terhadap Sejarah meningkat
Lawatan di luar waktu sekolah
4
Aplikasi ICT dalam Pengajaran & Pembelajaran
Ketua Panitia
Guru matapelajaran
Januari - November
PCG Panitia
RM 20.00 (pem belian CD kosong)
Bilangan kali penggunaan blog  untuk mengakses maklumat dan tontonan tayangan gambar Sejarah (VCD)


 Penggunaan ICT dalam kalangan guru dan pelajar  men ingkat.

Minat pelajar  dan pemahaman terhadap peristiwa Sejarah meningkat melalui tontonan VCD
Latihan cetakan drp blog panitia

Lakonan dalam kelas
Strategi B

5.

Program Ceramah Teknik Menjawab soalan PMR

Guru Kanan Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Mac

Penceramah
PMR
RM 150
(PCG

Kaunseling dan PIBG)

Kumpulan pelajar cemerlang mencapai target A dalam PMR meningkat kepada 16%

Pelajar tahu menjawab soalan peperiksaan    sebenarTeknik menjawab soalan oleh guru mata pelajaran yang berpengalaman

6.

Program Ceramah Teknik Menjawab soalan SPM

Guru Kanan Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Jun
Penceramah
SPM
RM 150

(PCG Kaunseling dan PIBG)

Peratus lulus SPM meningkat kepada 77.0%. Jumlah pelajar mencapai target A meningkat kepada 16.0%


Pelajar tahu menjawab soalan peperiksaan sebenar dan cara pemarkahan


Ceramah teknik menjawab oleh guru mata pelajaranSejarah yang menanda kertas SPM

7.

Program Latihtubi Model PMR dan SPM serta soalan peperiksaan percubaan dari negeri lain

Pn Kok Ah Cheng
Cik Nor Azizi
En Ghafar
En Chua Kai Huat

Julai hingga Oktober

PCG Panitia Sejarah

Pelajar yang mendapat A dan lulus dalam PMR dan SPM meningkat

100% pelajar dapat memanfaatkan bahan

Latih tubi soalan daripada “mobile set” oleh guru mata pelajaran di dalam kelas

PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011
ISU STRATEGIK
MATLAMAT STRATEGIK

1.      Prestasi   akademik peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap membanggakan.

1.      Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam
2.      Mengurangkan bilangan pelajar yang sangat  lemah dan gagal dalam peperiksaan SPM.
OBJEKTIF
1.      Meningkatkan pencapaian  pelajar dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam.
2.      Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah
3.      Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.
    4.   Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR
PERINGKAT BIDANG – PANITIA SEJARAH
KPI
Sasaran
(2010)
Strategi
(C/TOWS matriks)
Pelan Taktikal
Bilangan pelajar
Mendapat
gred A  
dalam PMR
meningkat
100% lulus
  
Bilangan A
=48 orang
Strategi A
PT 1, PT 2, PT3
Bilangan 
Peratus kegagalan
dalam PMR berkurangan.
Menurun 
kepada 10%
Strategi B
PT 4, PT 5, PT 6
Bilangan pelajar
Mendapat
gred A
dalam SPM
meningkat
77.0 % lulus
  
Bilangan A
=45 orang
Strategi A
PT 1, PT 2, PT3

Bilangan 
Peratus kegagalan
dalam SPM berkurangan
Menurun 
kepada 10%
Strategi B
PT 4, PT 5, PT 6


 PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011
ISU STRATEGIK
MATLAMAT STRATEGIK
  • Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap membanggakan.
  • Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam..
OBJEKTIF
  1. Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya 5% bagi setiap kali dalam peperiksaan dalaman dan awam.
  2. Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.
      3 .  Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR
 4.    Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah
PERINGKAT BIDANG – PANITIA  SEJARAH


KPI

Sasaran
(2007-2011)
Strategi
(C/TOWS matriks)
Pelan Taktikal
TOV
Thn.
Thn.
Thn.
Thn.
Thn
2011
2012
2013
2014
2015
% A PMR
16%
16%
17%
18%
19%
20%
 Strategi A

Strategi B
PT 1, PT 2, PT3

PT 4, PT 5, PT 6
% Lulus PMR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%A+ ,A &A- SPM
16%
16%
17%
18%
19%
20%
% Lulus SPM
77%
77%
78%
79%
80%
81%
         
             Strategi
             A       :   Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar
             B        :  Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPM
             
            PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011
         
            Strategi
             A       :   Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar
             B        :  Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPM
Bil
Pelan Taktikal (PT)
Tanggungjawab
Tempoh
Kos/Sumber
KPI
Output/
Hasil
Pelan Kontigensi
Catatan/
Status
Strategi A

 1.

Program Kerja rumah
 Terancang dan penggunaan modul

Semua guru mata pelajaran Sejarah
Tkn 1 hingga Tkn 5

Mengikut
kesesuaian
masa pelajar
(sepanjang tahun)

RM 300.00

1. Bilangan kali                      pelaksanaan  program

2.  Peratus pelajar menguasai konsep sejarah dan peristiwa sejarah meningkat

1. Satu set soalan selepas setiap sub tajuk

2. Modul latihan Sejarah

3. Pelajar dapat meningkatkan prestasi akademik.


Latihan topikal daripada buku teks.


2.

Program Kelas Tambahan

Pn Kok Ah Cheng
Cik Nor Azizi                  
En Ghafar
En Chua Kai Huat


Mac hingga Oktober

Tiada

1. Bilangan kali                      pelaksanaan  program

2.  Pelajar lulus dalam  PMR meningkat kepada 100% dan SPM kepada 77.0%


1. Dua kali sebulanKelas tambahan pada hari Sabtu dan cuti sekolah3
Lawatan Ke Muzium Melaka
Ketua Panitia
Guru matapelajaran
April
Tambang bas
RM 300.00

Tiket Masuk
RM 160.00
Pelajar Tingkatan 3
(80 orang pelajar tkn 3I, 3A & 3J)
Minat pelajar terhadap Sejarah meningkat
Lawatan di luar waktu sekolah
4
Aplikasi ICT dalam Pengajaran & Pembelajaran
Ketua Panitia
Guru matapelajaran
Januari - November
PCG Panitia
RM 20.00 (pem belian CD kosong)
Bilangan kali penggunaan blog  untuk mengakses maklumat dan tontonan tayangan gambar Sejarah (VCD)


 Penggunaan ICT dalam kalangan guru dan pelajar  men ingkat.

Minat pelajar  dan pemahaman terhadap peristiwa Sejarah meningkat melalui tontonan VCD
Latihan cetakan drp blog panitia

Lakonan dalam kelas
Strategi B

5.

Program Ceramah Teknik Menjawab soalan PMR

Guru Kanan Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Mac

Penceramah
PMR
RM 150
(PCG

Kaunseling dan PIBG)

Kumpulan pelajar cemerlang mencapai target A dalam PMR meningkat kepada 16%

Pelajar tahu menjawab soalan peperiksaan    sebenarTeknik menjawab soalan oleh guru mata pelajaran yang berpengalaman

6.

Program Ceramah Teknik Menjawab soalan SPM

Guru Kanan Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Jun
Penceramah
SPM
RM 150

(PCG Kaunseling dan PIBG)

Peratus lulus SPM meningkat kepada 77.0%. Jumlah pelajar mencapai target A meningkat kepada 16.0%


Pelajar tahu menjawab soalan peperiksaan sebenar dan cara pemarkahan


Ceramah teknik menjawab oleh guru mata pelajaranSejarah yang menanda kertas SPM

7.

Program Latihtubi Model PMR dan SPM serta soalan peperiksaan percubaan dari negeri lain

Pn Kok Ah Cheng
Cik Nor Azizi
En Ghafar
En Chua Kai Huat

Julai hingga Oktober

PCG Panitia Sejarah

Pelajar yang mendapat A dan lulus dalam PMR dan SPM meningkat

100% pelajar dapat memanfaatkan bahan

Latih tubi soalan daripada “mobile set” oleh guru mata pelajaran di dalam kelas

No comments:

Post a Comment