Wednesday, March 9, 2011

KERJA KURSUS SEJARAH 2011CONTOH LAMPIRAN SURAT KERJA KURSUS SEJARAH (SILA DAPATKAN SURAT INI DARIPADA GURU ANDA)


                                                      Ruj kami :  SMKTMu/700-7/6/9(      )
Tarikh   :  Februari 2011                                                                             


Kepada Sesiapa Yang Berkenaan

Tuan/Puan,

KERJA KURSUS SEJARAH PMR

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.  Adalah dimaklumkan bahawa .................................................................... No Kad

Pengenalan ................................................ adalah seorang murid Tingkatan .......................

di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir.  Murid ini dikehendaki menjalankan

kajian luar untuk memenuhi keperluan Kerja Kursus Sejarah dalam sukatan pelajaran

Sejarah KBSM.

3.  Sehubungan itu, pihak kami berbesar hati jika pihak tuan/puan dapat memberi

kerjasama kepada murid-murid untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.

4.  Kerjasama dan bantuan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

................................
       HJ ZOLKAPLY BIN YUNUS
        PENGETUA,
        SMK TUN MUTAHIR MELAKA,
        BATU BERENDAM,
        MELAKA.

s.k.        Fail panitia
                                              Ruj kami :   SMKTMu/700-7/6/9(      )
                                                                               Tarikh   :          Februari 2011                                                                          


Kepada
Ibu Bapa / Penjaga

Tuan/Puan

Makluman Menjalankan Kerja Kursus Sejarah PMR

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.  Adalah dimaklumkan bahawa semua murid Tingkatan 3 sekolah ini akan terlibat
dalam projek Kerja Kursus Sejarah untuk Peperiksaan PMR.  Kajian ini adalah
sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah KBSM bagi
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

3. Hasil kerja kursus ini akan dinilai oleh guru.  Bagi tujuan ini, semua murid akan
menjalankan kajian di luar waktu persekolahan untuk mendapatkan maklumat
yang diperlukan.

4.  Dimaklumkan juga bahawa kajian ini akan dijalankan pada penggal pertama
persekolahan iaitu dari bulan Mac hingga Julai.


Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,


.................................................
       HJ ZOLKAPLY BIN YUNUS
        PENGETUA,
        SMK TUN MUTAHIR MELAKA,
        BATU BERENDAM,
        MELAKA.

s.k.         Fail panitia


                                                                                             
                                                                                   

.........................................................                             Ruj kami  :  SMKTMu/700/7/6/9(   )
                                                                                      Tarikh       :         Februari 2011
........................................................                             

.........................................................

Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir,
75350 Batu Berendam,
Melaka.                                                                                               Tarikh : .......................


Puan,

Menjalankan Kajian  Kerja Kursus Sejarah  PMR 21/2

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.  Saya .......................................................................... No. Kad Pengenalan ......................

........................... bapa/ibu/penjaga kepada ......................................................... murid

Tingkatan ................................... dengan ini bersetuju melibatkan anak saya dalam kajian

Kerja Kursus Sejarah PMR.

3.  Saya dimaklumkan bahawa guru Sejarah akan mengawasi pengendalian kajian ini.

4.  Saya juga faham bahawa segala perbelanjaan dan keselamatan  anak saya semasa

menjalankan kajian ini bukanlah di bawah tanggungan pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.Yang benar,


......................................................
(                                                     )

                                                            

No comments:

Post a Comment